• Sản phẩm
  • Trọng lượng
  • Trứng
  • 3,500,000 VNĐ
    45,000 VND 3,500,000 VND

Tìm vị bánh yêu thích

Mã Bánh Sản phẩm số lượng trứng Trọng lượng Giá khuyến nghị
KC TRĂNG VÀNG KIM CƯƠNG TRƯỜNG KHANG
Hộp sơn mài: 6 bánh + trà
1 trứng / bánh 180 gram / bánh 3,500,000 VNĐ
BK TRANG VÀNG BẠCH KIM ĐẮC LỘC
6 bánh + trà
1 trứng / bánh 180 gram / bánh 2,200,000 VNĐ
HKD TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HIỂN - ĐỎ
4 bánh + trà
1 trứng / bánh 180 gram / bánh 1,250,000 VNĐ
HKV TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HOA - VÀNG
4 bánh + trà
1 trứng / bánh 180 gram / bánh 1,250,000 VNĐ
PLV8 TRĂNG VÀNG PHA LÊ TOÀN PHÚC - VÀNG
8 bánh
0 trứng / bánh 120 gram / bánh 1,050,000 VNĐ
PLX6 TRĂNG VÀNG PHA LÊ VẠN PHÚC - XANH
6 bánh
0 trứng / bánh 120 gram / bánh 850,000 VNĐ
PLH6 TRĂNG VÀNG PHA LÊ TRƯỜNG PHÚC - HỒNG
6 bánh
0 trứng / bánh 120 gram / bánh 850,000 VNĐ
HND TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN THỊNH - ĐỎ
4 bánh
1 trứng / bánh 180 gram / bánh 750,000 VNĐ
HNV TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN PHÚ - VÀNG
4 bánh
1 trứng / bánh 180 gram / bánh 750,000 VNĐ
HNC TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN LÀNH - CAM
4 bánh
1 trứng / bánh 160 gram / bánh 600,000 VNĐ
HNT TRANG VÀNG HỒNG NGỌC AN NHIÊN - TÍM
4 bánh
1 trứng / bánh 160 gram / bánh 600,000 VNĐ
HNX TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC TÂM AN - XANH
4 bánh
0 trứng / bánh 150 gram / bánh 450,000 VNĐ
OREO2 BÁNH TRUNG THU OREO 2 BÁNH
Hộp 2 bánh
0 trứng / bánh 80 gram / bánh 170,000 VNĐ
OREO4 BÁNH TRUNG THU OREO 4 BÁNH
Hộp 4 bánh
0 trứng / bánh 80 gram / bánh 320,000 VNĐ
B4 BÀO NGƯ
4 trứng / bánh 800 gram / bánh 480,000 VNĐ
24 GÀ QUAY SỐT X.O
4 trứng / bánh 800 gram / bánh 390,000 VNĐ
34 JAMBON XÁ XÍU
4 trứng / bánh 800 gram / bánh 370,000 VNĐ
44 LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT
4 trứng / bánh 800 gram / bánh 330,000 VNĐ
64 ĐẬU XANH HẠT DƯA
4 trứng / bánh 800 gram / bánh 310,000 VNĐ
B BÀO NGƯ
2 trứng đặc biệt / bánh 250 gram / bánh 165,000 VNĐ
2 GÀ QUAY SỐT X.O
2 trứng đặc biệt / bánh 250 gram / bánh 125,000 VNĐ
3 JAMBON XÁ XÍU
2 trứng đặc biệt / bánh 250 gram / bánh 125,000 VNĐ
4 LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT
2 trứng đặc biệt / bánh 250 gram / bánh 115,000 VNĐ
T HẠT SEN TRÀ XANH
2 trứng đặc biệt / bánh 250 gram / bánh 97,000 VNĐ
5 HẠT SEN HẠT DƯA
2 trứng đặc biệt / bánh 250 gram / bánh 97,000 VNĐ
M KHOAI MÔN HẠT SEN
2 trứng đặc biệt / bánh 250 gram / bánh 97,000 VNĐ
L ĐẬU XANH LÁ DỨA
2 trứng đặc biệt / bánh 250 gram / bánh 97,000 VNĐ
6 ĐẬU XANH HẠT DƯA
2 trứng đặc biệt / bánh 250 gram / bánh 95,000 VNĐ
7 SỮA DỪA HẠT DƯA
2 trứng đặc biệt / bánh 250 gram / bánh 95,000 VNĐ
R ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT
2 trứng đặc biệt / bánh 250 gram / bánh 95,000 VNĐ
B2 BÀO NGƯ
2 trứng / bánh 210 gram / bánh 138,000 VNĐ
22 GÀ QUAY SỐT X.O
2 trứng / bánh 210 gram / bánh 115,000 VNĐ
32 JAMBON XÁ XÍU
2 trứng / bánh 210 gram / bánh 105,000 VNĐ
42 LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT
2 trứng / bánh 210 gram / bánh 105,000 VNĐ
T2 HẠT SEN TRÀ XANH
2 trứng / bánh 210 gram / bánh 88,000 VNĐ
52 HẠT SEN DỪA TƯƠI
2 trứng / bánh 210 gram / bánh 88,000 VNĐ
L2 ĐẬU XANH LÁ DỨA
2 trứng / bánh 210 gram / bánh 88,000 VNĐ
M2 KHOAI MÔN HẠT SEN
2 trứng / bánh 210 gram / bánh 88,000 VNĐ
62 ĐẬU XANH HẠT DƯA
2 trứng / bánh 210 gram / bánh 82,000 VNĐ
72 SỮA DỪA HẠT DƯA
2 trứng / bánh 210 gram / bánh 82,000 VNĐ
R2 ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT
2 trứng / bánh 210 gram / bánh 82,000 VNĐ
81 DẺO JAMBON LẠP XƯỞNG
1 trứng / bánh 250 gram / bánh 76,000 VNĐ
82 DẺO HẠT SEN HẠT DƯA
1 trứng / bánh 250 gram / bánh 71,000 VNĐ
83 DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA
1 trứng / bánh 250 gram / bánh 71,000 VNĐ
84 DẺO SỮA DỪA HẠT DƯA
1 trứng / bánh 250 gram / bánh 71,000 VNĐ
85 DẺO HẠT SEN HẠT DƯA
0 trứng / bánh 250 gram / bánh 61,000 VNĐ
89 DẺO SẦU RIÊNG HẠT SEN
0 trứng / bánh 250 gram / bánh 61,000 VNĐ
86 DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA
0 trứng / bánh 250 gram / bánh 61,000 VNĐ
XDX ĐẬU XANH HẠT NHÂN
0 trứng / bánh 150 gram / bánh 63,000 VNĐ
XMD MÈ ĐEN HẠT DƯA
0 trứng / bánh 150 gram / bánh 63,000 VNĐ
XTX TRÀ XANH HẠT MACADAMIA
0 trứng / bánh 150 gram / bánh 63,000 VNĐ
XHS HẠT SEN HẠT CHIA
0 trứng / bánh 150 gram / bánh 63,000 VNĐ
21 GÀ QUAY JAMBON
1 trứng / bánh 150 gram / bánh 68,000 VNĐ
31 THẬP CẨM JAMBON
1 trứng / bánh 150 gram / bánh 68,000 VNĐ
A1 NẤM ĐÔNG CÔ SỐT RƯỢU
1 trứng / bánh 150 gram / bánh 68,000 VNĐ
CT1 CUSTARD
1 trứng / bánh 150 gram / bánh 63,000 VNĐ
41 THẬP CẨM LẠP XƯỞNG
1 trứng / bánh 150 gram / bánh 63,000 VNĐ
40 THẬP CẨM LẠP XƯỞNG
0 trứng / bánh 150 gram / bánh 56,000 VNĐ
51 HẠT SEN
1 trứng / bánh 150 gram / bánh 56,000 VNĐ
L1 ĐẬU XANH LÁ DỨA
1 trứng / bánh 150 gram / bánh 56,000 VNĐ
SR1 SẦU RIÊNG
1 trứng / bánh 150 gram / bánh 56,000 VNĐ
T1 HẠT SEN TRÀ XANH
1 trứng / bánh 150 gram / bánh 56,000 VNĐ
61 ĐẬU XANH
1 trứng / bánh 150 gram / bánh 55,000 VNĐ
71 SỮA DỪA
1 trứng / bánh 150 gram / bánh 55,000 VNĐ
M1 KHOAI MÔN
1 trứng / bánh 150 gram / bánh 55,000 VNĐ
R1 ĐẬU ĐỎ
1 trứng / bánh 150 gram / bánh 55,000 VNĐ
60 ĐẬU XANH
0 trứng / bánh 150 gram / bánh 50,000 VNĐ
91 DẺO THẬP CẨM
1 trứng / bánh 180 gram / bánh 56,000 VNĐ
93 DẺO ĐẬU XANH
1 trứng / bánh 180 gram / bánh 50,000 VNĐ
92 DẺO HẠT SEN
1 trứng / bánh 180 gram / bánh 50,000 VNĐ
95 DẺO HẠT SEN
0 trứng / bánh 180 gram / bánh 45,000 VNĐ
96 DẺO ĐẬU XANH
0 trứng / bánh 180 gram / bánh 45,000 VNĐ
99 DẺO SẦU RIÊNG
0 trứng / bánh 180 gram / bánh 45,000 VNĐ
CV BÁNH CÁ VÀNG
0 trứng / bánh 120 gram / bánh 40,000 VNĐ
HV BÁNH HEO VÀNG
0 trứng / bánh 120 gram / bánh 40,000 VNĐ
Đặt mua