Tìm vị bánh yêu thích

 • Nhân
 • Vỏ
 • Trọng lượng
 • Trứng

Tìm vị bánh yêu thích

4 bước lắp đầu lân

 • Bước 01:

  Dán đầu lân

 • Bước 02:

  Dán phần lưỡi phía dưới đầu lân

 • Bước 03:

  Dán mũi lân vào giữa phần đầu và phần lưỡi

 • Bước 04:

  Xong rồi! Chơi thôi!

Đặt mua