Bánh dẻo

Dẻo Sầu Riêng Hạt Sen

Mã 89 - 0 trứng - 250g

Mua ngay

Các vị khác:

 • Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa

 • Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa

 • Dẻo Sầu Riêng Hạt Sen

 • Dẻo Jambon Lạp Xưởng

 • Dẻo Sữa Dừa Hạt Dưa

 • Dẻo Hạt Sen Trà Xanh

 • Dẻo Cốm Dừa Hạt Dẻ

Tìm vị bánh yêu thích

 • Nhân
 • Vỏ
 • Trọng lượng
 • Trứng

Tìm vị bánh yêu thích

Đặt mua