Bánh nướng nhân mặn

Gà Quay Sốt X.O

Mã 24 - 4 trứng - 800g
Mã 2 - 2 trứng đặc biệt - 250g
Mã 22 - 2 trứng - 210g

Mua ngay

Các vị khác:

  • Bào Ngư

  • Lạp Xưởng Ngũ Hạt

  • Gà Quay Sốt X.O

  • Jambon Xá Xíu

Tìm vị bánh yêu thích

  • Nhân
  • Vỏ
  • Trọng lượng
  • Trứng

Tìm vị bánh yêu thích

Đặt mua