Thiếu nhi

Mua 2 bánh thiếu nhi tặng lồng đèn chú lân hoặc chú heo.

Khi mua 2 bánh Thiếu Nhi bất kỳ bạn sẽ được tặng thêm lồng đèn chú lân hoặc chú heo và cần nhạc cho bé
*** Hàng tặng kèm, không bán.

Mua ngay

Các bánh khác:

  • Bánh Cá Vàng

  • Bánh Heo Vàng

  • Mua 2 bánh thiếu nhi tặng lồng đèn chú lân hoặc chú heo.

Tìm vị bánh yêu thích

  • Nhân
  • Vỏ
  • Trọng lượng
  • Trứng

Tìm vị bánh yêu thích

Đặt mua